Regulamin

Odpowiedzialność za treść

Treści naszych stron internetowych zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednakże nie możemy przejąć gwarancji za prawidłowość, kompletność oraz aktualność zamieszczonych treści. Jako podmiot oferujący tę usługę odpowiadamy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) wyłącznie za własne treści zamieszczone na tych stronach w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania nadzoru nad przekazanymi nam lub zapisanymi w pamięci obcymi informacjami, ani też do identyfikowania okoliczności, które wskazywałyby na niezgodną z prawem działalność. Zasada ta nie narusza obowiązku usunięcia lub uniemożliwienia korzystania z informacji w zakresie nałożonym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednakże dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Przedmiotowe treści usuniemy niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o odnośnych naruszeniach prawa.


Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści, które nie są naszą własnością. Za treści stron z odnośników zawsze odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Powiązane strony zostały sprawdzone podczas ich łączenia pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia strony nie stwierdzono nielegalnych treści. Stała kontrola zawartości stron powiązanych linkami bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest wymagana. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła opracowane przez operatora i znajdujące się na niniejszych stronach internetowych podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie informacji, wykraczające poza zakres dopuszczalny na mocy ustawy o prawie autorskim wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Niniejsza strona może być pobierana i kopiowana wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Na ile treści zawarte na tej stronie nie zostały wytworzone lub sporządzone przez jej operatora, to przy ich wykorzystaniu przestrzegane były prawa autorskie osób trzecich. Treści wytworzone przez osoby trzecie są w szczególności oznaczone jako takie. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji. Po uzyskaniu informacji o tego typu treściach, niezgodnych z prawem, dane treści zostaną natychmiast usunięte

Źródła: Disclaimer z eRecht24, niemieckiego portalu nt. prawa internetowego prowadzonego przez adwokata Sörena Sieberta